Dwergmuis

Oogstmuis

Deze kleine muis leeft in dichtbegroeide graslanden. Hij is actief en behendig. Als er iets verdachts gebeurt, verstart hij en speurt hij de omgeving af. De Dwergmuis gedraagt zich erg territoriaal, behalve in de winter want dan werkt hij goed samen om te overleven.