Eidereend

Eider

Deze forse zee-eend kan opmerkelijk snel vliegen en heel goed duiken. Hij is gehard en goed aangepast aan het leven aan de noordpool. Hij is gezellig, verdraagzaam en sociaal. De Eidereend leeft samen in zwermen van duizenden vogels. Hij werkt graag en goed samen en heeft een sterke band met zijn soortgenoten. De Eidereend keert steeds terug naar zijn geboorteplek om een nest te bouwen.