Groenling

Groninger, Groenvink

De Groenling is een kleurrijke zangvogel. Met zijn opmerkelijke zang communiceert hij vanuit hoge boomtoppen met zijn soortgenoten. Deze levendige en vrolijke vogel is een goede imitator en is erg sociaal ingesteld. De Groenling leeft in grote groepen en houdt van het gezelschap van andere vogels. Tijdens het broedseizoen maakt hij vaak acrobatische duikelingen.