Ibis

Corocoro

Deze watervogel heeft een opmerkelijk lange snavel. Over het algemeen is het geen schuwe vogel. Hij leeft in grote kolonies en heeft niet veel vijanden. De Ibis is verstandig en heeft een rustige en waardige manier van doen.