Kraanvogel

Sarus

Deze sierlijk bewegende vogel met zeer lange poten trekt elk jaar over en weer tussen zijn broedgebied en zijn winterverblijf. De Kraanvogel is vriendelijk, gezellig, schrander. Hij toont veel genegenheid naar soortgenoten. Hij is actief en loopt meestal kalm en rustig. De Kraanvogel is voorzichtig en kieskeurig wat zijn gezelschap betreft.