Kwartel

Codorna

Deze kleine vogel maakt een typisch snorrend geluid in de vlucht. Vaak wordt hij dan ook eerder gehoord dan gezien. Hij is de hele dag door actief. De Kwartel is creatief en geheimzinnig. De Kwartel is zeer attent voor anderen.