Nachtegaal

Slavik, Galan

Deze zangvogel beweegt zich op een doordachte manier voort. Zijn houding is waardig en getuigt van een zekere trots. De Nachtegaal is bedaard en eerder stil, maar in de schemering zingt hij adembenemend mooi. Tegenover andere vogels is hij vreedzaam en hij zal zelden ruziën. De Nachtegaal stelt vertrouwen in anderen.