Nandoe

Rhea

Deze loopvogel trekt grazend over grote open vlaktes. De Nandoe is sociaal en verdraagzaam, niet alleen ten opzichte van familie en vrienden, maar ook naar anderen. Hij is rustig en een doorzetter. Als hij gewond is, loopt hij gewoon verder. Hij volgt de troep zolang hij kan. De Nandoe loopt en springt snel, maar beweegt voorzichtig.