Paradijsvogel

Wimpeldrager

Deze schitterende zangvogel heeft een prachtig, kleurrijk verenkleed. Hij is trots, maar loopt niet te koop met zijn talenten, om jaloezie te vermijden. De Paradijsvogel is dapper. Tijdens de paringstijd voert hij ingewikkelde rituelen uit en is er een grote onderlinge wedijver. De Paradijsvogel is zorgzaam voor zijn kroost.