Roek

Graula

De Roek is een grote zangvogel met een zwart verenkleed met blauwige metaalglans. Hij is nadrukkelijk aanwezig op plaatsen waar hij zich thuis voelt. Op de grond heeft hij een trotse stap. De Roek is vreedzaam en heeft weinig vijanden, omdat hij zich gemakkelijk aansluit bij grote luidruchtige groepen. Hij is niet kieskeurig. De Roek bouwt slordige nesten.