Deze zangvogel heeft een opvallende vlucht. Hij heeft een gele vleugelstreep en een gevorkte zwarte staart. Hij is argeloos en in zekere zin lichtzinnig. De Sijs leert gemakkelijk. Hij is gezellig, vredelievend en vertrouwelijk. De Sijs is vreesachtig.