Spoorkoekoek

Coucal, Centropus

De Spoorkoekoek is een forse grondvogel. Hij bouwt een verzorgd, stevig en goed verborgen nest. Deze stoutmoedige vogel haalt soms gedurfde acties uit om zijn jongen te voeden. Hij is levendig en openhartig, maar zelden uitbundig. De Spoorkoekoek heeft een diepe en verdragende roep.