Stern

Elfenstern, Lachstern, Opaalstern

Deze zeevogel vliegt vlug en behendig. Hij is zorgeloos en vrolijk. Meestal is de Stern mild en begrijpend, maar als hij voor jongen moet zorgen, kan hij ook wel jaloers en opvliegend zijn. Hij is praatgraag. Een doortocht van een Sternkolonie blijft dan ook zelden onopgemerkt.