Wezel

Muishond

Deze marterachtige is het kleinste roofzoogdier ter wereld. De Wezel is stoutmoedig, dapper, buitengewoon behendig en gespierd. Hij valt soms prooien aan die vele keren groter zijn dan zichzelf. De Wezel is vooruitziend. Hij jaagt soms op meer dieren dan hij nodig heeft en slaat die dan op als voorraad. De Wezel is familiaal ingesteld en vrijheidslievend.