Zwaan

Wani, Angsa

De Zwaan is een grote, statige en sierlijke watervogel. Hij is verstandig en vlug van begrip. De Zwaan getuigt van zelfvertrouwen, maar uit dit niet en is eerder rustig. Hij heeft een groot aanpassingsvermogen. De Zwaan is trouw en teder voor de jongen. Hij verdedigt de kroost fel, maar zal enkel heftig reageren als hij wordt uitgedaagd.