Internationaal Commissaris (IC) WAGGGS

Vertegenwoordig jij Scouts en Gidsen Vlaanderen op internationaal vlak?

Vrijwillig
Nationaal

De Internationaal Commissaris WAGGGS heeft het volgende takenpakket:

 • je vertegenwoordigt Scouts en Gidsen Vlaanderen op internationaal vlak en in het bijzonder bij de Europese en wereldkoepel van WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).
 • je informeert de nationale vergaderingen en medewerkers over relevante evoluties binnen het aandachtsgebied.
 • je vertegenwoordigt Scouts en Gidsen Vlaanderen op Belgisch, federaal vlak. Dat doe je door de activiteiten en vergaderingen van GSB (Guiding and Scouting Belgium, de koepel van Belgische scouts- en gidsenassociaties) op te volgen.
 • je vergroot en versterkt het internationale netwerk van Scouts en Gidsen Vlaanderen, door het actief onderhouden en uitbouwen van contacten met andere scoutsassociaties en het uitbouwen van partnerschappen.
 • je beïnvloedt het internationale werkveld ten voordele van beslissingen relevant voor Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • je ondersteunt leden van de nationale structuur in hun deelname aan internationale events en met hun internationale contacten.

Hoe ziet dat er concreet uit?

 • Je vormt een team met je collega IC WOSM (World Organization of the Scout Movement).
 • Je zetelt in de verbondscommissie, een van de beleidsvergaderingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit is één keer per maand.
 • Je zetelt in de pedagogische commissie wanneer de agenda dat vraagt.
 • Je neemt deel aan de verbondsraad, de algemene vergadering van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit is vier keer per jaar.
 • Je neemt actief deel aan de GSB-vergaderingen en (bege-)leidt deze in de juiste richting.
 • Je bent lid van ploeg Internationaal (zonder extra verantwoordelijkheden).
 • Je begeleidt de verantwoordelijken vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen en GSB voor internationale events (Moot, Roverway, …) in de opstart en het verloop van hun projecten. Je helpt hen in de opbouw van hun netwerk. Je beheert hiervoor zelf een uitgebreid netwerk.
 • Je verzorgt de voorbereiding en follow-up van deelnemers aan internationale congressen, seminaries en vormingen.
 • Je bewaakt de deelname van Scouts en Gidsen Vlaanderen op internationaal vlak. Zo mobiliseer je nationaal verantwoordelijken voor deelname aan internationale werkgroepen, opleidingen, netwerkmeetings en activiteiten maar bewaakt ook mee de terugkoppeling en relevantie van de deelname.
 • Je zorgt ervoor dat interessante producten en informatie een weg vindt binnen onze beweging. Dit door het ontwikkelen van methodieken of de juiste ploegen hiervoor warm te maken.
 • Je neemt de ambassadeursfunctie waar door o.a. het contactpunt te zijn voor onze externe WAGGGS-relaties.
 • Je informeert en motiveert nationale vrijwilligers i.f.v. werkgroepen en engagementen op internationaal niveau.
 • Je neemt deel aan de statutaire conferenties.
 • Je ondersteunt het verbondsbureau in haar functie op internationaal vlak.

Basiscompetenties: zelfontplooiing, samenwerken, dienstbaarheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid bij de organisatie/beweging

Specifieke competenties: netwerken, initiatief, conceptueel denken, inspireren, je maakt je vlot verstaanbaar in het Engels en Frans en eventueel andere talen. Dit soms voor grote groepen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een ontzettend boeiende, nieuwe wereld boordevol verse uitdagingen.
 • Een goede ondersteuning vanuit het verbond.
 • Nieuwe ontwikkelingskansen op vlak van intercultureel leren, internationale uitwisseling, diplomatisch onderhandelen, talen,...

Periode engagement: meerdere werkjaren

Intensiteit engagement: wekelijks

Meer info?

Geef dan zeker een seintje via ic@scoutsengidsenvlaanderen.be of vv@scoutsengidsenvlaanderen.be. Dan bezorgen we je nog een gedetailleerdere opsomming van het takenpakket.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerden mogen een mailtje met een korte motivatie sturen naar ic@scoutsengidsenvlaanderen.be en vc@scoutsengidsenvlaanderen.be. Deadline: 1 december 2023.

Timing

 • Gesprekken met het verbondsbureau: december-januari
 • Indien mogelijk, benoeming op de verbondsraad van februari 2024, en start mandaat vanaf Herfstontmoeting 2024. Op deze manier wordt een ruime overdrachtsperiode ingebouwd. Tot HO 2024 blijven alle taken en vertegenwoordigingen de verantwoordelijkheid van de huidige IC WAGGS.