Zingevingsassistent

Vrijwillig
Nationaal

Achtergrond

De Verbondsraad van oktober 2019 keurde het Levensbeschouwelijk Traject (LBT) goed. Onze beweging is een smeltkroes van mensen, persoonlijkheden en levensbeschouwingen. Iedereen kan erbij, met zijn of haar overtuigingen. We zien de kansen van onze levensbeschouwelijke diversiteit in en gaan er op een positieve manier mee om. Daarbij hebben we actief oog voor wat ons verbindt. Zo willen we elkaar en de wereld beter leren begrijpen. Scouts & Gidsen Vlaanderen bindt zich niet aan één specifieke religie of godsdienst. Aan wie dat wel doet, bieden we tijd en ruimte om zijn of haar religie of godsdienst te beleven. We zijn dus een actief pluralistische jeugdbeweging en vullen dat begrip op een eigentijdse en scouteske manier in. De herziening van de spelregels door de Verbondsraad van mei 2020 geeft ons de kans om de spelregels in lijn te brengen met actief pluralisme en ons levensbeschouwelijk traject op die manier te verankeren in onze werking.

Verbreding

De keuze voor een of meerdere verbondszingevingsassistent(en) is een keuze voor verbreding. Zingevingsassistenten kan je immers tegenkomen in diverse vormen:

 • Aalmoezeniers (uit verschillende godsdiensten), elk vanuit het eigen geloof en de kennis daarover
 • Mensen met kennis en expertise over specifieke levensbeschouwingen die (geen)     godsdiensten zijn (bv. humanisme, atheïsme...)
 • Mensen met een meer neutrale kennis en kijk op levensbeschouwing (bv. filosofen,     experten in ethiek en moraal...)
 • Iedereen die deze taak wil opnemen en zich in de materie wil verdiepen. Voor ieder van  hen geldt de voorwaarde dat ze het pedagogisch project van Scouts en Gidsen Vlaanderen mee onderschrijven en zich vanuit hun expertise willen inzetten in functie van het actief pluralisme.

Verwachtingen

Door de diverse inbrengen krijgt het actief pluralisme een gezicht. Daarom lijsten we de volgende verwachtingen op voor alle (kandidaat-) zingevingsassisten. Zij: 

 • worden de facto lid van ploeg zingeving;
 • zijn vrijblijvend welkom op ploegvergaderingen;
 • gaan proactief op zoek naar manieren om drempels binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen te verlagen;
 • zijn een aanspreekpunt voor hun levensbeschouwelijke expertise;
 • zijn betrokken en laten hun stem horen bij het zingevend verhaal van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Oproep

Om verder gehoor te geven aan onze keuze voor verbreding, gaan we op zoek naar personen die vanuit hun eigen expertise onze beweging kunnen ondersteunen op levensbeschouwelijk vlak. Zij beantwoorden bovendien aan volgende criteria:

 • vinden zich terug in een van de omschrijvingen zoals beschreven in de paragraaf ‘verbreding’ hierboven;
 • vertegenwoordigen op niet-dwingende wijze een levensbeschouwing die relevant is voor (een deel van) onze leden;
 • hebben voeling met het jeugdwerk of staan daarvoor open.


Suggesties? zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be