Dropping in de verkiezingen van 2024

Giver die een gele kaart opsteekt

Je hebt het misschien al ergens horen waaien: 2024 is een belangrijk jaar voor de politiek. Doorheen het jaar mag je maar liefst voor vijf verschillende parlementen en raden gaan stemmen (en als je in Brussel woont, zelfs voor zes verschillende). Gelukkig vallen die verkiezingen grotendeels samen: op 9 juni 2024 vallen de Europese, federale, Vlaamse en Brusselse verkiezingen en op 13 oktober 2024 zijn het de lokale verkiezingen (voor de provincieraad en de gemeenteraad).

TEKST: Tom Stoffelen
FOTO: Victor Watté

Misschien ben jij wel een van die één miljoen Belgen tussen de 16 en 23 jaar die voor het eerst mogen gaan stemmen. Spannend! Gelukkig staat alle info die je nodig hebt verzameld op één plek. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Ik moet bekennen: mijn diploma politieke wetenschappen zit er voor iets tussen, maar dat is zeker niet de enige reden waarom ik dit schrijf. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor ons als scouts en gidsen. En ook voor jouw groep in het bijzonder kunnen ze een rol spelen. Tijd om jullie kompas te zijn in deze dropping!

ONS MEMORANDUM

Met het oog op de verkiezingen schreef Scouts en Gidsen Vlaanderen een memorandum. Ik hoor je al denken: wat is dat en waarom hebben we dat gedaan? Wel, een memorandum is een document waarin beleidsaanbevelingen, suggesties of ideeën voor politici naar voren geschoven worden. Het betekent letterlijk: ‘wat moet onthouden worden’. Aan de hand van het memorandum willen we beleidsmakers en andere politici informeren, ondersteunen en vooral inspireren over wat wij als Scouts en Gidsen Vlaanderen belangrijk vinden.

Hoe kwamen we tot dat memorandum? In een bevraging bij groepsleiding, districtscommissarissen, gouwen en ploegen werden vier thema’s als prioriteit aangegeven:

  • goed in je vel
  • vrijwilligerswerk dat werkt
  • kansrijk opgroeien
  • ruimte of jeugdinfrastructuur

Daarnaast besteedden we veel aandacht aan de middelen - geld dus - die we nodig zullen hebben om te doen waar we goed in zijn.

Een memorandum schrijven heeft natuurlijk niet erg veel zin als je er nadien niets mee doet. Daarom hebben we, samen met (groeps)leiding, districten,gouwen, ploegen en personeel van Scouts en Gidsen Vlaanderen, gesprekken gevoerd met de (sommige ondertussen ex-) partijvoorzitters van de vijf Vlaamse centrumpartijen: Sammy Mahdi van cd&v, Jeremie Vaneeckhout van Groen, Bart De Wever van N-VA, Egbert Lachaert van Open Vld en Conner Rousseau van Vooruit. Tijdens die gesprekken, die we hielden in verschillende scoutslokalen, vertrokken we van concrete ervaringen en vragen van (groeps)leiding. Praten én luisteren om zo samen te kijken naar de toekomst van alle scouts en gidsen én alle andere kinderen en jongeren in een evoluerende samenleving.

IMPACT OP JE BUURT

Ook jouw leidingsploeg kan hun stem laten horen. Als scouts en gidsen nemen we een actieve rol op in de samenleving. We willen deze wereld een klein beetje beter achterlaten en waar beter te beginnen dan in je eigen stad, gemeente of buurt? Er zijn 1001 manieren om je stem te laten horen en geen enkele is juist of fout.

Haal de creatieve gids of scout in je naar boven en ga samen met je leidingsploeg, tak of zelfs met de hele groep aan de slag om de samenleving (al is het maar voor een klein stukje) beter te maken. Op onze website vind je heel wat informatie, tips en tools, verzameld in een figuurlijke patrouillekoffer, om hiermee aan de slag te gaan. Maar we zetten je hieronder alvast op weg.

  1. Wil je wegen op het beleid in je stad of gemeente, werk dan in de eerste plaats aan vertrouwen en een netwerk. Dit kan je doen door in gesprek te gaan: met de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van je leden aan de poort, met je buren, met de andere jeugdbewegingen in je gemeente of stad … Door een vertrouwensband te creëren met je buurt, ontdek je niet alleen wat er leeft, maar heb je ook heel wat partners om iets in gang te zetten, een initiatief op poten te zetten of druk te zetten op je bestuur. Misschien kan je wel samen met de buurtbewoners rond je scoutslokaal een actie starten om de verkeersveiligheid te verhogen? Of wie weet kan je samen met die Chiro of KLJ in je gemeente ijveren bij de burgemeester of de schepen van jeugd voor meer (financiële) ondersteuning voor je lokalen.
  2.  Werk ook aan een vertrouwensband met je lokaal bestuur en meer bepaald met de schepen van jeugd en de burgemeester. Als zij het belang van je scoutsgroep in de buurt inzien, zullen ze meer geneigd zijn om jullie daarin te ondersteunen. Daarnaast is het enorm handig om een lokale partner te hebben die je kan helpen als er zich problemen voordoen. Ook de jeugdconsulent in je gemeente is een belangrijke bondgenoot. Zit je met de handen in het haar? Stap eens binnen op de jeugddienst en je zal zien dat ze je daar met alle plezier verder helpen.
  3. Om extra te netwerken in je gemeente of stad is er één adres: de jeugdraad. Op de jeugdraad kan je in dialoog gaan met andere jeugdorganisaties en jongeren uit je stad of gemeente en kan je samen wegen op ál het beleid dat kinderen en jongeren aangaat. En het beste van al: elke stad en gemeente is verplicht om een jeugdraad te hebben. Je hebt dus altijd de kans om je verhaal te doen en advies te geven aan het bestuur. Elke jeugdraad werkt net een tikkeltje anders, dus informeer je bij de jeugddienst over hoe je eraan kan deelnemen en wissel uit met groepen uit je omgeving, bijvoorbeeld op de districtsraad, over hoe zij dat doen.
    Niemand kan beter inschatten hoe jullie je stem het best kunnen laten horen.Kijk naar de unieke situatie en de talenten die je in huis hebt om te beslissen wat het best bij jullie past. Blijf kijken wat nodig is om met de situatie aan de slag te gaan en onderneem actie!


JE EIGEN MEMORANDUM

Een van die 1001 manieren om je stem te laten horen in je gemeente of stad is door een eigen memorandum te schrijven. Scouts en Gidsen Vlaanderen schreef er een gericht naar heel Vlaanderen en Brussel, maar in je eigen memorandum kan je de lokale noden en de noden van je groep benadrukken. Ideaal om het verschil te maken voor jouw groep, jouw buurt of jouw gemeente. In oktober 2024 zijn het gemeenteraadsverkiezingen, dus nu is het allerbeste moment om aan de slag te gaan en je lokale politici wakker te schudden.

Maar hoe doe je dat, zo een memorandum schrijven? Het belangrijkste is dat je er echt je eigen ding van maakt. Copy-pasten van een ander memorandum heeft weinig zin, want de inhoud zal bij iedereen anders zijn.

MET WIE SCHRIJF JE EEN MEMORANDUM?

Eerst moet je bepalen wie je gaat betrekken bij het schrijven van je memorandum. Met je lokaal netwerk in je achterhoofd, kan je eens nadenken om je memorandum samen met anderen te schrijven. Een signaal dat van verschillende kanten komt, zal waarschijnlijk sterker binnenkomen bij de politici.
Zijn er meerdere scoutsgroepen in je stad en hebben jullie dezelfde noden? Dan is samenwerken misschien wel the way to go. Of je kan aan de slag gaan op de jeugdraad en aan de hand van de noden van alle kinderen, jongeren en hun organisaties een memorandum schrijven. Je zou ook samen met de buurtbewoners rond je lokaal aan de slag kunnen, want misschien zijn de noden van jouw groep wel helemaal dezelfde als die van hen. Identificeer wie je kan betrekken en vooral, wie jullie kan helpen. Maar voel je ook vooral vrij om het zelf te doen, als je merkt dat jouw groep toch andere noden ziet dan eventuele lokale partners.

WAT ZIJN JULLIE NODEN?

Om een memorandum te schrijven, moet je natuurlijk je noden in kaart kunnen brengen. Ga bijvoorbeeld op de groepsraad aan de slag om te kijken wat beter kan in jullie groep of welk zot project versterkt kan worden met de hulp van het lokaal bestuur. Zijn jullie op zoek naar een nieuwe speelstek om een reuzeplek van te maken? Of wil je de administratieve lasten voor je groep verminderen? Let bij het opsommen van je noden op dat je dit aan de politici uit je stad of gemeente richt. Heb je problemen waar zij geen ondersteuning voor zouden kunnen bieden, dan kan je dat beter op een andere manier aanpakken. Benadruk voldoende hoe je lokale bestuur jullie kan ondersteunen om je noden aan te pakken.

KEUZES MAKEN

Als je je noden in kaart hebt gebracht,kan je beginnen schrijven. Niet alles zal een plekje kunnen krijgen in jullie memorandum. Kies vier of vijf pijnpunten uit die het allerbelangrijkst zijn, want anders zouden die ondergesneeuwd kunnen raken. Geef voldoende aandacht aan feiten en cijfers in je memorandum, zeker als het over jouw groep gaat. Zo krijg je de politici sneller overtuigd. En ook door aan te geven welke engagementen jullie zelf willen opnemen om het probleem op te lossen, zal je de politici gemakkelijker meekrijgen. Naast de inhoud is natuurlijk ook de vorm belangrijk. Denk na over hoe je je memorandum zal presenteren. Met wie ga je aan tafel zitten? En hoe breng je alles goed over?


KLAAR?

Is je memorandum klaar en heb je alles uitgedokterd? Trek ermee naar je lokaal bestuur en laat zo je stem horen voor een betere buurt en samenleving.