Zoek
Waarvoor kan je een fiscaal attest aanvragen?

Scoutskampen fiscaal aftrekbaar? - voor welke activiteiten? - Hoe? - Kampprijs verhogen?

Scoutskampen fiscaal aftrekbaar?

Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingsbrief van het volgende jaar inbrengen.
Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar.


Voor welke activiteiten?

Voor alle activiteiten waarvoor ouders extra bijbetalen kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, kamp, enz. Om de administratieve last te beperken, raden we groepen aan om enkel voor het kamp een attest te bezorgen.
Dit attest heeft geen betrekking op het lidgeld.

Hoe?

Aanvragen

Je kan dit attest verkrijgen via de jeugddienst van je gemeente. Bij sommige diensten moet je dit zelf aanvragen, bij andere verspreidt de gemeente het zelf. Brusselse scoutsgroepen kunnen terecht bij de jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Invullen

Het eerst gedeelte van het attest moet de jeugddienst invullen, het tweede gedeelte vul je als groep zelf in. Kijk naar het  ingevuld voorbeeld om te weten hoe je het moet invullen.

In de Groepsadministratie vind je een etiketsjabloon 'Deelnamebewijs'. Daarmee kan de leiding op een eenvoudige manier voor alle deelnemers aan een activiteit zo'n bewijs opmaken.

TIP: Hou de deelnemerslijsten goed bij voor een mogelijke belastingsinspectie!


Zouden wij de prijs van ons kamp niet verhogen?

Sommige groepen overwegen door deze maatregel hun kampprijs te verhogen. Dit vinden we geen goed idee! We pleiten voor een zo laagdrempelig mogelijke kampprijs. We hopen dan ook dat onze groepen hun kampprijzen niet optrekken n.a.v. deze maatregel.

  • De maatregel geldt enkel voor -12-jarigen, waardoor de kampprijs voor +12-jarigen bij een verhoging duurder wordt.
  • Ouders trekken maar een gedeelte van de kampprijs terug
  • Fiscale aftrekbaarheid komt vooral mensen ten goede die een redelijk inkomen hebben. Bij een verhoging van de kampprijs tref je dus vooral mensen die het al moeilijker hebben.

Bekijk hier het voorbeeld.

Download hier de nota "fiscale aftrekbaarheid"