Fiscaal attest

leiding is het onkostenformulier aan het invullen

Handig om te weten: voor sommige ouders is het kamp fiscaal aftrekbaar. Lees hier voor wie dit geldt, hoe je dit aanvraagt en welke papieren je nodig hebt.

Voor wie zijn scoutskampen fiscaal aftrekbaar?

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kunnen ouders de kosten voor de deelname aan jeugdwerkactiviteiten inbrengen op hun belastingbrief van het volgende jaar. Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens 21 jaar.

Wordt een lid 14 (21) jaar tijdens de activiteit? Dan tellen enkel de dagen voor de verjaardag voor het attest.

Voor welke activiteiten?

Ouders kunnen in principe voor alle activiteiten waarvoor ze bijbetalen een fiscaal attest vragen. Om de administratieve last te beperken, raden we groepen aan om enkel voor het kamp (en weekend) een attest te bezorgen.
Dit attest heeft geen betrekking op het lidgeld.

Sinds 2022 is er een nieuw fiscaal attest dat geldt voor heel Vlaanderen. Alle groepen zijn verplicht dit modelattest te gebruiken. Het is niet toegestaan de vorm van het attest te wijzigen. Download het attest.

Vanaf 2025 zal je als groep zelf de fiscale attesten moeten indienen bij de overheid. Tot dan, is het voldoende om de fiscale attesten uit te schrijven en aan ouders te bezorgen. 

Het papierwerk in orde brengen

Doe dit zo snel mogelijk na het kamp/weekend, zo zit de info nog vers in je geheugen en ben je zeker op tijd.

Het fiscaal attest wordt volledig door de groep zelf ingevuld. Als je niet goed weet hoe je de eerste pagina (Vak I) moet invullen, kan je dat natuurlijk altijd eens navragen bij jouw lokaal gemeentebestuur.

In Vak II van het attest moet nu een hoop persoonlijke informatie ingevuld worden.

Om jouw administratieve last te beperken raden we aan om een templateversie van het attest aan de ouders te bezorgen.

  • Vul alvast de algemene informatie in (pagina 1 en eventueel puntje 4 op pagina 2).
  • Bezorg de template aan de ouders om puntjes 2 en 3 in te vullen.
  • Laat hen het attest terugbezorgen aan de leiding en vul dan verder aan.

Het is wettelijk niet toegelaten om het attest al te ondertekenen als puntjes 2 en 3 niet ingevuld zijn.

Hou de deelnemerslijsten van een kamp 10 jaar bij voor een mogelijke belastinginspectie. Dat is wettelijk verplicht.  Gebruik je Camp Central? Handig! Daar vind je de deelnemerslijsten terug.

Wat met het etiketsjabloon?
Het etiketsjabloon Deelnamebewijs in de Groepsadministratie kan je voorlopig niet meer gebruiken. We werken er hard aan om een opvolger te voorzien.

Ben je geholpen met deze info?