Patrouilles

een jongverkenner patrouille op een sjorconstructie

Jonggidsen en jongverkenners worden vaak ingedeeld in kleine groepjes: in patrouilles. Ontdek de voordelen van patrouilles.

Patrouilles

Jonggidsen en jongverkenners hebben vaak een sterke vriendengroep. En dat is prima. Maar kliekjes kunnen soms een goeie groepssfeer in de weg staan. Patrouilles zorgen ervoor dat jonggivers ook eens met iemand anders praten en samenwerken. Zeker belangrijk in een tak waar het leeftijdsverschil best opvallend kan zijn.

Een ideale patrouille bestaat zowel uit een aantal eerste-, tweede- als derdejaars als uit jonggivers die goed zijn in verschillende dingen. Je kan de patrouilles bij het begin van elk jaar opnieuw samenstellen of je kan de patrouilles ook jaar na jaar laten bestaan, waarbij ze elk jaar een paar leden uitzwaaien en enkele nieuwelingen verwelkomen.

Laat de leden af en toe een activiteit in patrouille beleven. Soms nemen de patrouilles het tegen elkaar op, soms nemen ze elk een deelopdracht voor hun rekening. Op kamp kan je een tent toewijzen aan elke patrouille en de leden per patrouille laten koken en taken verdelen.

Patrouilles moeten een warm nest zijn, een houvast, waarin jonggidsen en jongverkenners zich goed voelen. Ze moeten samenwerken en zelf beslissingen nemen. Dat leidt tot successen of groeikansen. Als leiding geef je hen kansen en stuur je bij waar nodig.

Een patrouille wordt meestal aangevoerd door derdejaars, de patrouilleleid(st)er. Schakel bij voorkeur een tweede persoon in die mee de verantwoordelijkheid draagt en het goede voorbeeld geeft, de hulppatrouilleleiding.

Tip: Laat de jonggivers mee nadenken over de vorming van de patrouilles. Inspraak is belangrijk en zo leren ze mee beslissingen nemen.

Ben je geholpen met deze info?