Impulswerking

een groep kinderen die dicht op elkaar staan.

Kapoenen zijn nog ongeremd, ze reageren vaak zonder nadenken op wat ze zien en horen. Die impulsiviteit is typisch voor jonge kinderen. Maak er dan ook gebruik van. Speel in op de impulsen van je kapoenen en til je activiteit naar een hoger level.

Speel in op de impulsen van je kapoenen

Tijdens het sprookjesbosspel denkt een kapoen dat hij een alien ziet. Blok de kapoen dan niet af. Misschien kan de alien een extra rol in het bosspel krijgen? Of brengt hij wel geluk als jullie een aliendansje voor hem doen?

Waarom is impulswerking zo leuk? Kapoenen kunnen zich uitleven, krijgen inspraak en worden meer betrokken.

Inspelen op impulsen is niet eenvoudig. Je moet de touwtjes uit handen geven en er toch voor zorgen dat het spel niet stilvalt of dat het geen chaos wordt. Wil je je kans op een succesvolle impulsactiviteit vergroten?

Begin je impulsactiviteit zo:

  • Bedenk op voorhand een verhaal.
  • Zorg voor verkleedkledij (een beetje van alles).
  • Vertel het verhaal en laat de kapoenen mee nadenken en beslissen. Geef het verhaal uit handen.
  • Spreek ook de stillere kapoenen aan. Zij hebben vaak de origineelste ideeën.
  • Als de inbreng van de leden dreigt stil te vallen, duik je in de verkleedkleren. Meestal is een flauw mopje genoeg om de kapoenen opnieuw te prikkelen.
  • En dan… Spelen maar! Op je terrein, in het bos of ga op zoektocht. Laat je fantasie de loop en het wordt super!

Ben je geholpen met deze info?