Groepsraad

foto groepsraad

De groepsraad is de vergadering voor alle leiding van een scoutsgroep. Ontdek hieronder wat je kan verwachten van een groepsraad.

Wat is de groepsraad?

De groepsraad is de vergadering van alle leiding en groepsleiding. Vaak zijn ook materiaalmeesters en lokalenverantwoordelijken aanwezig. De groepsraad is het moment om samen te zitten en te beslissen over de groep. De groepsleiding bereidt de vergadering voor, de leidingsploeg neemt samen beslissingen.

Wat staat er op de agenda?

Tijdens de groepsraad beslis je samen. Wat zijn de doelstellingen van de groep? Wat doen we aan het ledentekort? Welke geldactie kiezen we?

Ook worden afspraken gemaakt: over de taakverdeling, over takkassen of over de lokalen.

De groepsraad is ook het moment om advies te vragen aan je medeleiding. Van hoe ga ik om met pestgedrag tot tips over leuke weekendplaatsen.

Tijdens de groepsraad plan je samen het scoutsjaar: geldactiviteiten, leidingsweekends en groepsraden.  Bij het augustusnummer van Over & Weer zit een plankalender die je daarbij kan gebruiken.

Ook is de groepsraad het ideale moment om info te delen over andere vergaderingen: het oudercomité of de vzw, de jeugdraad of de districtsraad.

Ben je geholpen met deze info?