Groepssfeer in de leidingsploeg

groepssfeer

Een goede leidingsploeg is een hechte leidingsploeg. Maar hoe zorg je voor een goede sfeer?

Tips voor sfeerbeheer

Wees aanwezig! Sta je niet meer in leiding? Probeer toch zo zichtbaar mogelijk te zijn voor, tijdens en na de activiteit. Zo ben je aanspreekbaar én zichtbaar voor de leiding, en merk je ook al snel op waar het goed en minder goed gaat.

Ga op bezoek tijdens takraden. Zo blijf je op de hoogte van de sfeer binnen een tak en kunnen eventuele moeilijkheden besproken worden. Stel een takverantwoordelijke aan als aanspreekpunt.

Zorg dat iedereen elkaars verwachtingen kent. Laat alle leiding bijvoorbeeld eens een taartdiagram maken van hun tijdsbesteding. Zo kent iedereen elkaars prioriteiten en krijgen ze meer begrip voor elkaar.

Denk je dat het minder goed gaat? Ontdek het via een anonieme bevraging, bijvoorbeeld via Google Formulieren.

Creëer langzaam maar zeker een sfeer waarin mensen echt met elkaar durven praten, een feedbackcultuur.

Investeer tijd en energie in leuke leidingsactiviteiten.

Ben je geholpen met deze info?