Gemeente

Zeescouts zit neer

Wist je dat je gemeente je groep kan ondersteunen? Denk aan subsidies! Of aan de jeugddienst die je kan bijstaan bij de organisatie van evenementen, gebrek aan speelruimte of leidingstekort.

Bij wie kan ik terecht op de gemeente?

Het college van burgemeester en schepenen is de uitvoerende macht van je gemeente. Zij beslissen over wat er in je gemeente al dan niet gebeurt. Belangrijk voor jouw groep? De burgemeester en schepen van Jeugd! Neem zeker eens contact op met hen. De schepen van Jeugd maakt meestal deel uit van de jeugdraad. Op die vergadering wordt het jeugdbeleid besproken. Een belangrijke vergadering, dus.

De jeugddienst maakt deel uit van de gemeenteadministratie. Op de jeugddienst werken jeugdconsulenten die het jeugdbeleid van de gemeente opvolgen en uitvoeren. Bij hen kan je terecht met al je vragen: over subsidies, speelruimte, leidingstekort of evenementen. De jeugdconsulent volgt ook de jeugdraad op.

Ben je geholpen met deze info?