The times they are a changing?

04 oktober 2023|
jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
samenleven

Er komen andere tijden? Kinderen spreken graag over later; "als ik groot zal zijn". Voor jongeren is het vandaag al een beetje morgen.  We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.
Onze missie maakt scouts en gidsen tot spoorzoekers en spoorleggers. In 2024 zullen zowat 1 miljoen jongeren in België en 500.000 in Vlaanderen voor het eerst in hun leven stemmen. Wij willen beleidsmakers én jongeren in aanloop naar de verkiezingen van 2024 uitnodigen om deze gebeurtenis aan te grijpen en samen aan tafel te zitten. Vanuit de nationale leiding reiken we een 'memorandum' om aan die tafel een goed gesprek op gang te trekken, overal in en rond Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Wij willen een spoorteken wezen

Tijdens het voorbije jaar peilden we binnen onze structuur en met groepsleiding naar wat jeugd in beweging roert nu, denkend aan straks. Dat werd samengebracht in een document dat onze kijk op gemeenschapsvorming bundelt met ideeën en suggesties voor al wie mee vorm wil geven aan onze samenleving. Het doel van dit memorandum is niet enkel beleidsmakers, politici, bestuurders, influencers, leiding van bedrijven of organisaties te informeren, maar hen ook te ondersteunen en te inspireren. We kozen om een memorandum te schrijven dat op alle beleidsniveaus werkbaar is. De aanbevelingen zijn dan ook vlot vertaalbaar op zowel op Europees, Federaal, Vlaams als op lokaal vlak. Je kan er dus op het terrein mee aan te slag als jeugdraad, politicus, groepsleiding, jeugddienst of DC. Als vereniging geven we het voorbeeld en deelden we onze beleidsadviezen met verschillende partijvoorzitters. We nodigden hen één voor één uit in een scouteske omgeving om met groepsleiding, structuurvrijwilligers en pedagogische medewerkers, in debat te gaan over wat we vanuit scouting belangrijk vinden in deze evoluerende maatschappij. Dat werden boeiende ontmoetingen met dialoog tussen scouts en voorzitters over partijpolitieke kleuring heen, koesterend en veranderend. We willen scouts en gidsen prikkelen om hun eigen omgeving uit te dagen tot samen zoeken en toch voorgaan, hoopvol richting toekomst. Daarom schreef Scouts en Gidsen Vlaanderen een memorandum.  

Aanbevelingen vanuit het scoutshart onderweg in een verkiezingsjaar

We hopen dat de thema's in dit memorandum tot de verbeelding spreken om op in te zetten: 'goed in je vel', 'vrijwilligerswerk dat werkt', 'kansrijk opgroeien' en 'ruimte'. Als jeugdbeweging pleiten we ervoor om hierrond voldoende (financiële) middelen voor het jeugdwerk vrij te maken, en een sterke vorm van beleidsparticipatie van jeugd die te vinden zijn op de kruispunten van alle sectoren en beleidsdomeinen. Het memorandum is nog slechts een begin. We houden dit warm tijdens het verkiezingsjaar dat komt, met o.a. een patrouillekoffer vol tips om hier bijvoorbeeld met de jeugdraad in te duiken. Hoe we verkiezingen anno 2024 belichten en groepen op weg helpen zelf deze oefening te maken en medespelers te beïnvloeden om plaatselijk het belang van kinderen en jongeren te behartigen, dat lees je HIER. Een link naar onze beleidsadviezen die vind je DAAR. Wordt vervolgd.

Recent nieuws