Zoek
1930-1962
1930

Officiële afsplitsing van de Nederlandstalige federatie uit BPBBSS: het ‘Vlaamsch Verbond der Katholieke Scouts’ (VVKS) o.l.v. Maurits van Haegendoren, grondlegger en eerste verbondscommissaris.                                                   

VVKS besloot meteen een echt ‘secretariaat’ in dienst te nemen, eerst in de Blindestraat, daarna in de Arenbergstraat te Antwerpen (de franstalige federatie gaat verder onder de naam ‘Fédération des Scouts Catholiques). Lady Baden Powell wordt ‘Chief Guide of the World’.

1931

Verhuis van het VVKS-secretariaat naar een kamer op de Lange Noordstraat, later naar Schuttershofstraat 18 te Antwerpen.

1933

Audiëntie van Baden Powell bij Z.H. de Paus. Vierde Jamboree in Hongarije.

1934

Aankoop door VVKS van het domein De Kluis te Sint-Joris Weert als kamp- en cursusplaats.

1937

Vijfde Jamboree te Vogelenzang in Nederland.

1938

Parade aan het koninklijk paleis te Brussel waar de Vlamingen voor opschudding zorgden door onder het oog van koning Leopold III en kardinaal Van Roey hun ‘leeuwenvlag’ te dragen.

1939

o.l.v. Yvonne Groffi ontstaan er in het Vlaamstalig landsgedeelte losse groepen ‘blauwe gidsen’ (genoemd naar het blauwe uniform). Zij weigeren zich aan te sluiten bij het officiële verbond (KPB/GCB). Installatie van het eerste secretariaat van de KPB-gidsen, achtereenvolgens op verschillende adressen in Brussel.

1940

Tijdens de tweede wereldoorlog werd vanuit het nationaal secretariaat van VVKS aan haar leden een oproep gedaan om zoveel mogelijk aan dienstbetoon te doen. Gekende sociale acties waren ‘winterhulp’, dienstbetoon aan behoeftigen in eigen rangen en hulp aan kinderen van krijgsgevangenen en oorlogsweduwen. De ‘scoutsjongens’ die vertrokken naar het buitenland werd een geschenkje of een extra rantsoen rookgerief meegegeven. Een ‘Paaspakket’ werd opgestuurd.

1941

Founder Baden Powell overlijdt op 8 januari te Nyeri in Kenya.

1943

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd scouting niet verboden maar mocht het uniform niet worden gedragen.

1945

KPB en Blauwe Gidsen gaan samenwerken onder de naam 'Katholieke Meisjesgidsen van België' (KMGB), de Vlaamse afdeling van de GCB (onder leiding van Rosa Pey-Willemsen). 'Handhaaf en Bouw' biedt pedagogische vernieuwing aan het verkennen in VVKS. De eerste leidersdag vindt plaats op 11 november in Brussel.

1946

Uitgave van ‘Het verkennersleven’, basiswerk voor Vlaamse Katholieke scouting, geschreven door Maurits van Haegendoren. Eerste ‘Herfstmale’ van VVKS op De Kluis. Het nationaal secretariaat van VVKS vestigt zich in de Koningsstraat te Brussel. Jacques Nicolay wordt de eerste administratief directeur.

1947

Zesde Jamboree in Frankrijk. Yvonne Groffi publiceert ‘Meisjes-Gidsen’, een standaardwerk. VVKS start met het domein Merkenveld te Loppem, bij Brugge.

1948

Maurits Coppieters neemt als verbondscommissaris in VVKS de fakkel over van van Haegendoren, midden in Vlaams-Katholieke turbulentie. Met de samenwerking tussen de blauwe- en kakigidsen wil het niet vlotten. Yvonne Graffi (ondertussen Mevr. van Haegendoren) richt, zonder officiële erkenning, een Vlaams Verbond der Katholieke Meisjes-Gidsen op. Bij de KMGB-gidsen komt Lya Hostie aan het hoofd.

1949

Organisatie van een eigen, afzonderlijke taalraad voor Vlaamse gidsen binnen KMGB.

1951

Zevende Jamboree in Oostenrijk. Het hoofdkwartier van VVKS verhuist naar de Dupontstraat 24 in Brussel.

1952

De gidsen strijken zich neer in hun secretariaat aan de P.E. Jansonstraat 35 te Brussel.

1953

Na overlijden van Mevr. Vanhaegendoren-Groffi zoeken de blauwe groepen meer en meer aansluiting bij de KMGB. Stilaan verdwijnt de blauwe gidsenbeweging.

1954

Viering van 40 jaar Vlaamse Katholieke gidsen.

1955

Achtste Jamboree bij Niagara-on-the-Lake in Canada. Viering van meer dan 40 jaar katholiek scoutisme en 25 jaar VVKS (1912-1930-1955). Ook bij de gidsen wordt er gevierd naar aanleiding van 40 jaar gidsenbeweging in België (1915-1955). Fernand Nédée wordt even verbondscommissaris van VVKS. Els Van Hoorde trekt de nationale leiding bij de gidsenbeweging.
Scouts en gidsen doen mee aan de eerste Regenboogactie en zamelen levensmiddelen in die verdeeld worden aan tehuizen voor verwaarloosde jeugd.

1956

Edouard Duvigneaud wordt de nieuwe verbondscommissaris van VVKS.

1957

Het commissariaat Welpen bouwt de dienst kapoenen, gestart als een experiment in 1955, uit. Viering van de 100ste verjaardag geboortedag van BP (1857-1957) en 50 jaar wereldscouting met een 'Jubilee Jamboree BP-Centary' in Engeland. Viering van de 100ste verjaardag geboortedag van BP (1857-1957) met een ‘Jubilee Jamboree BP-Centary’ in Engeland.

1958

Eerste ‘Jamboree on the air’ (JOTA). Lea Merckx wordt eindverantwoordelijke van de gidsenorganisatie. De kustdienst van VVKS promoot tijdens de zomer scouting aan de kust.

1959

Tiende Jamboree op de Filippijnen. Opsplitsing in België tussen gidsen en jonggidsen. De Vlaamstalige gidsen richten een eigen secretariaat op in de Merodestraat te Brussel.

1960

Eerste Europese scoutsconferentie in Duitsland. De Vlaamse vleugel maakt zich geleidelijk los van de unitaire Katholieke gidsenbeweging in België.  In VVKS neemt Paul Van Remoortere als verbondscommissaris het roer in handen.

1961

Inhuldiging van Baden Powell House te Londen. KMGB krijgt erkenning als autonome (Vlaamse) beweging door het wereldbureau en veranderd haar naam in Vlaams Verbond van Katholieke Meisjesgidsen (VVKM) met Lea Merckx als VC.

1962

Feestelijk hoogtepunt voor 50 jaar katholieke scoutsbeweging in Vlaanderen met ’S-Boum’ te Antwerpen waarbij zowat de voltallige beweging met 30.000 leden door de stad paradeerde naar een spektakel op het

ga verder >>