Zoek
1962-1987
1962

Feestelijk hoogtepunt voor 50 jaar katholieke scoutsbeweging in Vlaanderen met ’S-Boum’ te Antwerpen waarbij zowat de voltallige beweging met 30.000 leden door de stad paradeerde naar een spektakel op het Bosuilstadion.

1963

Elfde Jamboree in Griekenland. Aankoop door VVKM van het domein De Brink te Herentals als trainingscentrum. Jean-Luc Dehaene treedt als opvolger van Paul Van Remoortere aan als verbondscommissaris in VVKS. Kampeergrond De Winner wordt aangekocht.

1964

Maggy Spaas wordt verbondscommissaresse van VVKM. Aankoop door VVKS van het domein Moerkensheide bij Gent.

1965

Feestelijke jubileumviering van 50 jaar katholieke gidsen in België met ‘JJ-dag’ te Leuven.

1966

Een verbindingsraad tussen de zes gidsen- en scoutsbewegingen in België (VVKS, FSC, VVKM, GCB, FOS, FEE) wordt opgericht met de ‘Hexagoon’ als vergaderorgaan voor de verbondscommissarissen; Paul Van Remoortere heeft als eerste voorzitter tot 1969 dit orgaan geleid. Maria De Poorter draagt als verbondscommissaresse het vaandel van VVKM. ‘Doen voor groen’ maakte voor VVKS en VVKM de aankoop van de domeinen Drieboomkensberg en Woutershof mogelijk.

1967

Vernieuwing van het uniform in VVKS. Samenwerking tussen de depots van de verkoopscentrales van VVKM en het economaat van VVKS. Twaalfde Jamboree in de USA. ‘Zorba de Griek’: nationale happening voor Jonggidsen in Herentals.

1968

Aanpassing van de takwerking aan de nieuwe tijdsgeest met moderne technieken en ontstaan van Jin (‘Jij & Ik een Noodzaak’) uit de voortrekkers. Verplaatsing van het Wereldbureau voor WOSM (World Organisation of the Scout Movement) naar Genève; het Wereldbureau voor WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) blijft gehuisvest te Londen. Boudewijn Vercauteren krijgt de functie van verbondscommissaris in VVKS. In VVKM wordt Annie Leysen de verbondscommissaresse. VVKS geeft handboeken uit per leeftijdstak.

1969

Extra-Job’ actie (26/4 – 4/5): scouts en gidsen voeren werkjes uit tegen betaling om hun infrastructuur te verbeteren en de aandacht te vestigen op de nood aan groene zones, spel en leefruimte voor jongeren. Deze gezamenlijke actie "Extra Job" van de zes scouts- en gidsenbewegingen in ons land, was geïnspireerd door de VVKS actie 'Doen voor groen' van VVKS in 1966.  Prins Filip deed als welp zijn extra-job in de moestuin van het Paleis van Laken onder het toeziend oog van Koningin Fabiola en de verzamelde media ... 

1970

Het nationaal secretariaat VVKM verhuist naar de Dupontstraat 22 te Brussel, met als buur in nummer 24 het hoofdkwartier van VVKS.Realisatie van het plan 70: belangrijke verschuivingen in de Vlaamse samenleving (groeiende bevolking, verstedelijking van het platteland, industriezones, satelietsteden, enz..) en de gestage groei van scouting vroegen van de toenmalige 'Hogere Leiding' om structurele aanpassingen. Via sociologisch en geografisch onderzoek werd de nieuwe gouw- en districtsordening ingevoegd.

1971

Dertiende Jamboree in Japan. Jacques Perquy komt als verbondscommissaris aan het hoofd van VVKS. De Afdeling Koningin Astrid (VVKM) en de Bijzondere Eisenwerking (VVKS) smelten in 1971 samen tot AKABE. Voor de derde en laatste keer lanceert het commissariaat jongverkenners de ‘actie Impala’: een trofee wordt overhandigd aan de troepen die via een leuk thema de sfeer tijdens hun kamp kunnen verhogen.

1972

Erkenning door de verbondsraad van de Kapoenen (met eigen grijs uniform) als ‘takcommissariaat’. Eerste gemengde ‘Herfstontmoeting’ op De Kluis.

1973

VVKM en VVKS zetten het licht formeel op groen voor één gezamenlijke structuur, verenigd als VVKM-VVKS met Jacques Perquy als ‘VC’. De actie ‘Prikker’ wil een betere integratie van minder-validen in de samenleving. Een driedaagse paastocht van gidsen, samen met gehandicapten, vormde het hoogtepunt van de actie.

1974

In kader van het jaarthema ‘Echt aardig – rechtvaardig’ (n.a.v. het jaar van de Rechtvaardigheid) is er de 1% Actie: 1% van alle inkomsten van VVKM-VVKS (en de plaatselijke groepen) wordt afgestaan aan ontwikkelingssamenwerking. Dit initiatief illustreert te toenemende aandacht voor samenlevingsthema's in scouting.  Marc Van Peel wordt door de verbondsraad verkozen tot verbondscommissaris van VVKM-VVKS. Verschijning van de eerste 'Over & Weer' als leidingsblad.

1975

Veertiende Jamboree in Noorwegen. Het groepsleidingscongres te Leuven legt de principes en doelstellingen van VVKM-VVKS in nieuwe bewoordingen vast. De gidsen vierden zestigste verjaardag met ‘Carrick ‘60’, een internationaal kamp op De Kluis.

1976

‘Maatschappelijke vorming’ komt op de voorgrond in het scouts en gidsenspel.Voor de zevende (en laatste) keer is er ‘Erika’ (1ste Erika 1966). Gidsen, en voor het eerst ook verkenners stappen in patrouille een driedaagse voetocht zonder leiding.

1977

Overlijden van Olave Lady Baden Powell op 26 juni.

1978

Bart Bouciqué zetelt korte tijd als verbondscommissaris van VVKM-VVKS.

1979

Afgelasting van de Jamboree in Iran wegens het onstabiele politieke klimaat. Oprichting van de koepel ‘Gidsen- en Scoutsbeweging van België’ voor de scouts- en gidsenfederaties in dit land, als vervanging van de ‘Hexagoon’.

1980

Luc Van Elsacker komt op de stoel van verbondscommissaris in VVKM-VVKS. Na een voorbereidend Ansarat weekend in ’79 werd ‘Ansarat 80’ gehouden. De pinksterbijeenkomst, wil de idee van verbondenheid en groepsgeest binnen de beweging naar de toekomst toe versterken.

1981

De wereldorganisatie van scouting (WOSM) ontvangt de prijs 'Peace Education' vawege UNESCO. De 'verkoopscentrale van VVKM-VVKS wordt omgedoopt tot 'Scoutsshop'. Groepsleidingscongres over "takwerking" te Antwerpen.

1982

De verbondsraad richt uit VVKM-VVKS statutair VVKSM op: het ‘Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen’ is geboren.

1983

Vijftiende Jamboree in Canada. VVKSM kiest Herman Lauwers tot verbondscommissaris. Milieuvriendelijke natuurbeleving en ecologisch bewustzijn komen hoog op de agenda van scouting.

1984

Verhuis van het nationaal secretariaat van VVKSM te Brussel naar de Lange Kievitstraat 74 te Antwerpen: het ‘Verbondscentrum’ is een feit.

1985

De traditionele jeugdbewegingen maken een crisis door en zien hun ledenaantal dalen. Groepsleidingscongres over "engagement" te Sint Niklaas.

1986

Uitgave van nieuwe ‘glazuren’ handboeken over takwerking.

1987

Start van de viering van ‘VVKSM na 75 jaar’ met een nationale PR-campagne ‘Het verhaal gaat verder’.

ga verder >>