Blauwe reiger

Hoko, Garza

Deze vogel heeft een lange sterke snavel en een zwarte band door het oog die doorloopt in de kuif. Hij is voorzichtig en eerder schuw. De Blauwe reiger is heel geduldig en niet kieskeurig. Zijn bewegingen zijn sierlijk, bedaard, langzaam en bedachtzaam. De Blauwe reiger leeft in kolonies gedurende het broedseizoen, maar meestal in kleine groepen of alleen tijdens de rest van het jaar.