Fitis

Timba, Fitiso

Deze levendige zangvogel vrolijkt de wouden op, maar duldt geen soortgenoten in het broedgebied. Zijn bewegingen tonen een grenzeloze blijmoedigheid. De Fitis is steeds in beweging en zijn zang is aantrekkelijk.