Tjiftjaf

Deze kleine insecteneter en zangvogel heeft een opmerkelijke roep. Die roep gebruikt de Tjiftjaf om aan andere dieren duidelijk te maken dat men zijn territorium betreedt. De Tjiftjaf is blijmoedig. Door zijn constante zoektocht naar eten is hij onrustig en beweeglijk. Zijn nest is mooi onderhouden. De Tjiftjaf is dapper en vreest geen rovers.