IJsduiker

Himbrimi

Deze vogel kan tot op grote diepte duiken en zo ontsnappen als hij belaagd wordt. De IJsduiker heeft zich aangepast aan het leven op het water. Hij is echter onbeholpen in nieuwe omgevingen, waar hij zich enkel begeeft uit noodzaak. De IJsduiker leeft in kleine troepen. Hij heeft een luide roep. De jongen liften af en toe mee op de rug van volwassen dieren.