Koekoek

Guira

Deze trekvogel legt voornamelijk ’s nachts grote afstanden af. Hij is bedrijvig, onrustig en luidruchtig bij soortgenoten. De Koekoek is opportunistisch bij het leggen van zijn eieren, die hij deponeert in het nest van een andere vogel. Hij is inventief: de kleur en afmeting van het koekoeksei zijn aangepast aan die van het gebruikte nest.