Oribi

Deze gazelle leeft gewoonlijk in paren en is de hele dag door actief. Hij is een lichte slaper en wekt de anderen met een schrille alarmroep bij gevaar. Hij slaat de situatie liever van op afstand gade. De Oribi is zeer nieuwsgierig en voorzichtig. Hij is erg honkvast en keert steeds terug naar het eigen territorium.