Tapir

Danta, Anta

De Tapir is een grote planteneter met een korte slurf. Hij is goedhartig, vreedzaam en nieuwsgierig. Bij gevaar verbergt hij zich in het water. De Tapir is alert. Hij reageert uiterst gevoelig op zijn omgeving. De Tapir is een gewoontedier dat zijn eten zoekt rond vertrouwde, goed gekende paden.