Poema

Cougar, Koegoear, Zilverleeuw, Bergleeuw

Deze grote krachtige kat beweegt zich sierlijk en met groot gemak voort. Hij leeft eerder solitair, maar is wel verdraagzaam en niet aggressief tegenover soortgenoten. De Poema toont zijn moed bij gevaar. Hij heeft een grote vitaliteit. Zelfs als hij dodelijk verwond is, vecht hij verwoed door. De Poema is vooruitziend.