Serval

Wolvenhert

Deze katachtige is krachtig, lenig en voelt zich thuis in wilde graslanden. Hij is doorgaans opvallend vriendelijk. Als hij wordt aangevallen, verdedigt hij zich echter hardnekkig en meedogenloos. De Serval zoekt niet zo vaak gezelschap op. Hij jaagt volhardend en sluw. Hij gedraagt zich trots. Met zijn voorzichtigheid en kalmte doorstaat de Serval zeer verscheiden leefomstandigheden.