Spitssnuitdolfijn

Zifio, Butskop

Deze middelgrote, sterke walvisachtige is enorm nieuwsgierig. Alles wat onbekend is, onderzoekt hij. De Spitssnuitdolfijn leert veel uit ervaring en geeft die ervaring door aan anderen. Hij is schuw. De Spitssnuitdolfijn is luisterbereid, geduldig en heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Zieke of gewonde soortgenoten worden niet in de steek gelaten.