Termiet

Witte mier

De Termiet is een sociaal insect dat in grote groepen leeft. De groep kent een duidelijke taakverdeling. De Termiet is een harde werker. Hij kan zeer goed samenwerken om zo prachtige bouwwerken te maken van verscheidene meters hoog. Hij is goed georganiseerd. De Termiet kan zich in groep goed verdedigen.