Wever

Widavink

Deze zangvogel leeft in grote groepen en is vooral bekend om de speciale manier waarop hij zijn nest zorgvuldig bouwt. De Wever pronkt graag met zijn prestaties. Hij blijft altijd bezig met de bouw van nieuwe nesten. De Wever is slim en scherpzinnig. Hij is altijd aan het kwetteren.