Gevaarlijke planten en dieren

schaduw van een rennend kind in het bos

Teken, eikenprocessierupsen, everzwijnen en berenklauw komen steeds vaker voor in België. Je kan er op kamp dus mee te maken krijgen. Lees hier hoe je problemen voorkomt en je jezelf en je leden het best beschermt.

Teken

Een tekenbeet is meestal onschuldig. Helaas zijn sommige teken besmet met een bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Een teek kan deze ziekte meteen overdragen, dus de teek snel verwijderen is de boodschap.

 • Controleer dagelijks jezelf en je leden. Verwijder teken correct en snel. Noteer de gevonden teken op een fiche per lid.
 • Raadpleeg een dokter van zodra er een rode, ringvormige uitslag (met een doorsnede van min. 5 cm) rond de plaats van de beet komt. Of bij griepverschijnselen en spier- en gewrichtspijnen. 
 • Breng ouders zeker na het kamp ook op de hoogte wanneer hun kind een tekenbeet had. Geef hen de fiches mee op het einde van het kamp. Zelfs weken, maanden na het kamp kunnen nog bijverschijnselen optreden. Vraag ouders ook om hun kinderen goed te controleren de dagen na het kamp.

Meer informatie over teken vind je op www.tekenbeten.be.

Buitenlandse teken

Binnen Europa is er ook een tekensoort drager van een bacterie die encephalitis (of hersenvliesontsteking) veroorzaakt.

Check op deze kaart waar die soort voorkomt. Ga je naar deze regio op kamp? Laat dan alle leden minstens één maand (liefst langer) voor het kamp vaccineren. Je kan dit via je huisarts regelen. Meer info hierover vind je op de website van het Tropisch Instituut.

Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen trekken voornamelijk ’s avonds in processie naar de bladeren van de (eiken)boom. Ze hebben brandharen op hun rug die ze kunnen afschieten. Die kunnen hevige jeuk, ontstekingen en astmatische reacties veroorzaken.  

 • Vermijd elk contact met de rupsen en verwittig meteen het gemeentebestuur of de brandweer. Zij sturen experts om het nest te verwijderen.
 • Meer info? Raadpleeg de site van Gezondheid en Milieu.

Everzwijnen

Het aantal everzwijnen in Vlaanderen groeit sterk. Everzwijnen zijn vooral ’s avonds en ’s nachts actief en hebben een goede reukzin. Als een everzwijn een mens tegenkomt, zal hij het liefst vluchten of zich verbergen. Sommige dieren worden gevaarlijk als ze zich bedreigd of in het nauw gedreven voelen. Pas vooral op met moeders met jongen, gewonde dieren of dieren die verrast worden in hun schuilplaats.

 • Steek op je kampplaats al het eten in goed afgesloten koffers en laat geen etensafval rondslingeren.
 • Kom je een everzwijn tegen? Geef het dan altijd de kans om weg te lopen. Blijf stilstaan, benader het dier niet en wacht tot het vertrekt.
 • Komt het everzwijn jouw richting uit? Kijk dan of je eventueel op een veilige afstand rond het dier heen kan. Of keer langzaam op je stappen terug. Gebruik in geen geval stokken of andere voorwerpen om het dier te verjagen.
 • Probeer een gewond of ziek dier niet te helpen, ze kunnen gewelddadig uithalen. Meld het beter bij een boswachter.
 • Geef everzwijnen geen eten.

Berenklauw

Berenklauw is een grote plant met grote, witte bloemschermen. Het sap bevat een bijtende stof die reageert op zonnestralen en ernstige brandwonden veroorzaakt op de huid. Wie sap in de ogen krijgt, kan blind worden. Het sap is ook giftig!

 • Raak de plant niet aan en waarschuw ook je leden ervoor.
 • Als er toch contact is, spoel dan onmiddellijk overvloedig met koud water. Vermijd de zon vervolgens gedurende minstens één week. Ga zeker naar de huisarts van zodra er huidletsels te zien zijn.

Ben je geholpen met deze info?