Leden in leiding

Akabe aan de zee

Kunnen akabeleden leiding worden? Hoe begeleid je hen om de stap te zetten? Deze tips zetten je alvast op weg.

Leiding met een fysieke beperking

Leden met enkel een fysieke beperking hebben voornamelijk praktische hindernissen te overwinnen. Meestal heeft een leidingsploeg er weinig problemen mee dat deze leden leiding willen worden.

Denk toch op voorhand goed na over de situatie. Je leidingsploeg staat het best unaniem achter het project, zodat er geen frustraties ontstaan. Maar durf natuurlijk ook te springen, nieuwe dingen zijn altijd spannend in het begin.

Sta samen met je leidingsploeg, maar ook met het akabelid samen stil bij wat leiding zijn inhoudt en wat jullie nodig hebben om dit in een succesverhaal om te zetten.

Stem samen duidelijk de verwachtingen af. Wordt de persoon leiding of hulpleiding? Wat zijn de verwachtingen voor groepsraden, fuiven, weekends, werkdagen…

Welke extra noden heeft de leiding met een fysieke beperking? Moet die persoon extra geholpen worden, bijvoorbeeld bij het opstaan, aankleden… Welke oplossingen zien jullie hiervoor?

Ga vooral samen aan tafel zitten en bespreek alle thema’s openlijk. Zo kan je als leidingsploeg een gedragen beslissing nemen en zijn de verwachtingen voor alle partijen op voorhand duidelijk.

Loopt het toch wat minder of botsen jullie als groep ergens op? Ga dan opnieuw samen aan tafel zitten en zoek naar oplossingen.

Aandachtspunten

Kijk vooral naar de talenten van je nieuwe leiding. Welke talenten verrijken de leidingsploeg? Een persoon is meer dan diens beperking.

Zorg voor een duidelijke communicatie naar de rest van de leden en ouders, zodat anderen niet ervan uitgaan dat zij ook leiding zullen worden.

Leiding met een verstandelijke beperking

Soms kunnen leden met een verstandelijke beperking leiding of hulpleiding worden?

Bespreek dit zeker op de groepsraad. De belangrijkste vraag? Hoe is het akabelid met een verstandelijke beperking een meerwaarde als leiding?  Waar zitten de talenten van deze persoon?

Er zijn veel manieren om een jongere te laten groeien en verantwoordelijkheid te leren opnemen. Durf hierin als groep te investeren. Het allerbelangrijkste is dat het voor iedereen een positieve ervaring wordt.

Bedenk de taken van een akabelid die leiding wordt. Moet die persoon alles kunnen of net niet? Wat valt wel onder het takenpakket en wat niet?

Belangrijk is dat ieder zijn verwachtingen uitspreekt. Wat mag je verwachten als leidingsploeg? Wat mag het akabelid verwachten van leiding worden?

Voordelen

  • Een lid met een verstandelijke beperking in de leidingsploeg kan een mooi voorbeeld zijn van inclusie.
  • Een geslaagd initiatief kan een verrijking zijn voor de leiding, voor de leden, de ouders en de leidingsploeg.
  • Leiding met een verstandelijke beperking staat dichter bij de leefwereld van leden met een beperking en begrijpen sommige problemen misschien beter.
  • Iedereen heeft talenten. Zet deze in de verf en leer elkaars talenten waarderen en minder te kijken naar wat iemand niet kan.

Aandachtspunten

  • Leiding met een beperking kan niet altijd ten volle verantwoordelijkheid nemen. Stem vooraf de verwachtingen goed af.
  • Het is mogelijk dat leden moeite hebben om een lid in leiding te aanvaarden als volwaardig leiding. Misschien is dit niet makkelijk, maar ga het gesprek aan met jullie leden. Sta samen sterk als leidingsploeg en ondersteun elkaar.
  • De aanwezigheid van leiding met een beperking kan een invloed hebben op het vertrouwen van de ouders in de leidingsploeg.  Ook hier is het belangrijk het gesprek aan te gaan met ouders.
  • Leiding met een beperking vraagt een extra engagement van de hele leidingsploeg, boven op de gewone leidingstaak. Dat geldt niet alleen voor de huidige ploeg, maar ook voor die van de komende jaren.
  • Ook een goed bedoeld initiatief kan tegenvallen, ook voor de betrokkene zelf.

Tips

Stel een lijst op met zichtbare en objectieve voorwaarden om leiding te worden. Let wel op dat je die lijst binnen de leidingsploeg houdt.

Betrek ervaren oud-leiding in je project. Zij kunnen advies geven en eventueel bijspringen in het begin.

Twijfel? Duw dan even op de rem. Neem je tijd voor het project!

Werk met een buddysysteem: elk lid in leiding wordt door iemand anders uit de leidersploeg opgevolgd en geadviseerd.

Laat geïnteresseerde leden stagelopen. Evalueer achteraf. Beslis nadien of het een goed idee is om leiding te worden en welke tak een goede match zou zijn.

Koppel het project eventueel aan je uitstroom. Beslis bijvoorbeeld dat leden op hun 22ste eventueel in leiding kunnen komen, dat je hen een tweejarige stage of vormingstijd aanbiedt en dat ze dan leiding kunnen zijn tot hun 26ste.

Ben je geholpen met deze info?