Akabetak, akabegroep of inclusieve groep?

Akabegroep staat in een grote kring op een grasveld.

Kinderen en jongeren met een beperking kunnen bij verschillende scoutsgroepen terecht: bij een scoutsgroep met akabetak, bij een akabegroep of bij een inclusieve groep. Wat is het verschil?

Samen of apart?

Scouts en Gidsen Vlaanderen kiest voor verschillende mogelijkheden. Ieder kind of jongere is uniek en heeft nood aan een andere aanpak. Iedereen moet de kans krijgen om aan scouting te doen.

Wat is het beste: inclusie of een aparte tak of groep? Dat hangt af van het kind of de jongere en van het draagvlak van de groep.

Akabegroep

Een akabegroep is een scoutsgroep die zich voornamelijk richt op kinderen en jongeren met een beperking. Ook kinderen zonder beperking zijn welkom is deze groepen. Die mix maakt deze groepen net leuk en interessant. De groep is onderverdeeld in leeftijdstakken, net zoals in andere scoutsgroepen.

Scouts en Gidsen Vlaanderen raadt aan om de takken in te delen volgens de leeftijd van de leden of om die indeling zo goed mogelijk te benaderen. Ook al zijn de verschillen in ontwikkelingsleeftijd misschien groot. Zo vermijd je dat leden altijd in dezelfde tak blijven. Omgaan met leeftijdsgenoten geeft de leden nieuwe uitdagingen. Door met dezelfde leeftijdstakken te werken als andere groepen kan je met je leden ook het groeikader van Scouts en Gidsen Vlaanderen volgen.

Akabetak

Sommige gewone scoutsgroepen hebben één (of meerdere) takken specifiek voor leden met een beperking. In die akabetakken zitten kinderen en jongeren van verschillende leeftijden meestal samen. Zo kunnen akabeleden van elkaar leren. De leeftijdsverschillen maken het uitdagend om activiteiten te organiseren die aangepast zijn aan elk niveau en die iedereen aanspreken.

Inclusieve scoutsgroep

In inclusieve scoutsgroepen spelen jongeren met een beperking samen met leeftijdsgenoten zonder beperking. Ze doorlopen hun scoutscarrière net zoals de anderen. Dat vraagt een extra inspanning van de leiding, maar biedt de hele groep een unieke leerervaring.

Het is voor een gewone scoutsgroep niet altijd vanzelfsprekend om rekening te houden met de specifieke noden van een kind of jongere met een beperking. Grote aanpassingen zijn niet altijd nodig, maar basiskennis over de beperking is handig. Het belangrijkste? Goed samenwerken en communiceren met de ouders van deze leden.

Een akabebuddy kan een gewone scoutsgroep helpen om een kind of jongere met beperking op te nemen. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de scoutsgroep, de ouders en de jongere. De akabebuddy helpt wanneer er vragen of problemen zijn.

Wie kan een buddy worden? Iemand uit een andere akabegroep, een kennis of iemand met ervaring in omgaan met kinderen en jongeren met een beperking.  Of iemand die in leiding stond en die dit als uitdaging ziet om de huidige leiding zo te ondersteunen.

Ben je geholpen met deze info?