Buren

balspelen voor het kamphuis

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat geldt ook voor een scoutsgroep. De buren zijn jullie extra paar ogen tijdens de week. Hou contact en maak goede afspraken met je buren. Respect is hierbij het sleutelwoord.

Zo maak je van je buren je grootste fans:

Ken je buren. Begroet hen als je ze tegenkomt op straat of in de supermarkt. Zo groeit de band.

Stel een contactpersoon aan. Zo weten de buren wie ze kunnen aanspreken (of bellen of mailen).

Ga eens buurten of nodig je buren uit. Hou een burenborrel of geef een rondleiding in jullie lokalen.

Breng je buren tijdig op de hoogte van speciale activiteiten (bijvoorbeeld fuif of eetfestijn). Je kan hen ook uitnodigen op een openingsreceptie of een gratis toegangskaart geven.

Heb je nieuwe buren? Bel bij hen aan en stel jezelf en je groep voor.

Let goed op met ruiltochten. Als elke tak bij dezelfde buur aanbelt, kan dat tot wrevel leiden.

Pas de decibels van je activiteiten aan je omgeving aan. Let op met lawaai tussen 22u ’s avonds en 7u ’s morgens. Uitzonderingen kan je aanvragen bij de gemeente.

Af en toe je buren eens verwennen, werpt z’n vruchten af. Stuur hen kerstkaartjes gemaakt door de kapoenen of ruim het zwerfvuil in de buurt op. Een blije buur knijpt sneller een oogje dicht.

Help, een conflict!

Luister naar je buren en toon begrip.

Geef aan wat jullie kant van het verhaal is. Geef op een rustige manier objectieve, juiste informatie en maak duidelijk dat jullie mening kan verschillen.

Bespreek met de leidingsploeg hoe jullie de buren tegemoet kunnen komen. Bekijk ook waar jullie grens ligt.

Geraak je er niet aan uit? Vraag raad aan je districtscommissaris of de jeugddienst.

Ben je geholpen met deze info?