Zoek
Hoe is Scouts en Gidsen Vlaanderen georganiseerd?

De groepen


De 500 plaatselijke scouts- en gidsengroepen zijn de basis van de beweging. Elke groep bepaalt zelf op welke manier er wordt gewerkt. Ze kiezen gemengd of niet gemengd, planning van activiteiten en de inhoud ervan, beheer van financiën , lokalen en materiaal ...
De vergadering van alle leid(st)ers van een groep noemen we de groepsraad die wordt voorgezeten door een verkozen eindverantwoordelijke: de groepsleid(st)er. In een gemengde groep verkiezen we een man/vrouw duo om de kar te trekken. Het is de groepsraad die de werking van de groep bepaalt.

De districten


De eerste schakel na de groep is het district. Dat groepeert een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De groepsleid(st)ers uit een district zitten samen in de districtsraad en kiezen een districtscommissaris als eindverantwoordelijke. Er zijn 55 districten. De districtscommissarissen ondersteunen de groepsleiding en zijn de eerste lijnshulp bij problemen.

Andere taken van een district:

  • kampvoorbereidingen opvolgen via het kampvisum
  • verkiezing van groepsleiding
  • groepen stimuleren om aan hun lokalenbeleid te werken
  • groepen laten uitwisselen
  • vorming promoten en organiseren voor leiding (Dingdong)
  • informatie vanuit het verbonds doorspelen aan de leiding
  • de leiding vertegenwoordigen op de algemene vergadering (verbondsraad)


De gouwen

Een viertal districten vormen dan weer een gouw. Ook hier kiezen de verschillende districtscommissarissen een eindverantwoordelijke. De gouw ondersteunt de districten en organiseert daarnaast nog andere activiteiten voor leiding, leden en/of districten.


De ploegen

De ploegen zijn vrijwilligersploegen die, op nationaal niveau, tak- en themawerking uitwerken.
Ze trachten leiding te ondersteunen en inspireren door artikels te schrijven, vorming te geven en publicaties en producten uit te geven.

Er zijn ploegen rond volgende onderwerpen:
de takken:

de thema’s:

Het verbond - Scouts en Gidsen Vlaanderen

De 12 gouwen en 16 ploegen opgeteld, krijgt de naam 'het Verbond' van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Scouts en Gidsen Vlaanderen is de dienstverlenende koepel voor al onze scoutsgroepen.
De meeste taken van “het verbond” gebeuren door vrijwilligers. Een beperkt aantal medewerkers, het nationaal secretariaat, volgt de dagelijkse werking op.

  • District

    Lees meer