Zoek
Belofte

Standaardelementen  -  beloftekenteken  -  beloftelied - beloftetekst,  

"Scouting, vrije tijd die niet vrijblijvend is"

Het is waarschijnlijk de moeilijkste zin uit onze missie. Het is de zin die verwijst naar ‘schouders er onder’. Engagement, je inzetten voor anderen en de groep, is één van de basispijlers van scouting. En de belofte is hét moment bij uitstek om zeer expliciet met engagementswerking bezig te zijn.

 

Iedere groep en iedere tak heeft zo zijn eigen ritueel om rond belofte te werken. Toch zijn wij er van overtuigd dat een goede belofte een aantal standaardelementen heeft.

Zo is het belangrijk dat je het juiste moment kiest voor je belofte, dat je een veilige sfeer weet te scheppen voor je belofte, dat je als leiding begint met een persoonlijk woordje uitleg, en de leden krijgen allemaal wat persoonlijk voorbereiding voor het opstellen van hun belofte. Aan het einde is er ook steeds een toonmoment waarin de leden hun belofte voor de groep uitspreken en waar samen de beloftetekst en/of het beloftelied worden gezongen. Een feestje zorgt er voor dat alles goed afgerond wordt. En dan last, but zeker nog least: de opvolging. Wat baat het immers om beloftes maken, als je er achteraf helemaal niets meer mee doet?

Je leest meer over deze basisingrediënten in de map Scoutswoord? Erewoord!

Beloftekenteken

Wie zijn belofte gedaan heeft ontvangt daarvan een symbool.

Welpen en kabouters krijgen de rode welp of de groene kabouter bij hun eerste belofte, en de grijze welp of kabouter voor hun belofte als tweede- of derdejaars. Deze beloftekentekens zijn een duidelijk symbool voor de belofte die je afgelegd hebt, en moeten er voor zorgen dat je je belofte tijdens de rest van het werkjaar niet uit het oog verliest.

Hetzelfde geldt voor de latere beloftekentekens. Wie als jonggids of jongverkenner zijn belofte doet krijgt de definitieve beloftekentekens die tot het einde van de scoutscarrière telkens weer symbool blijven staan voor alle nieuw gemaakte scoutsbeloftes.

We onderscheiden het beloftekenteken van de scouts en dat van de gidsen. Beide tekens worden afgebeeld op een groen veld, wat verwijst naar de jeugd, de hoop en de natuur. Daarin bevindt zich voor de gidsen een klaverblad, wat staat voor eerlijkheid. Met een beetje verbeelding kan je er ook een vlam in zien die verwijst naar de vriendschap. Voor de scouts staat er op het belofteteken een spiespunt, die sommigen ook als een lelie interpreteren. Zowel lelie als spiespunt staan symbool voor ridderlijkheid,eergevoel en trouw.

Zowel het teken voor de jongens als dat voor de meisjes bestaat uit drie punten, die verwijzen naar de drie delen van de belofte. Je belooft iets voor jezelf, je belooft iets voor de ander rondom jou, en je belooft iets voor de wereld of God. De twee sterretjes met telkens 5 punten in het scoutsbelofteteken, staan voor de tien punten van de allereerste scoutswet. Ook vandaag nog verwijzen ze voor ons naar de beloftetekst  van Scouts en Gidsen Vlaanderen, waardoor de belofte ook een collectief aspect krijgt.

Beloftelied

 

Eén van de tradities bij de belofte, is het zingen van het beloftelied. Naast het traditionelere beloftelied voorzien we ook een nieuw lied bij de belofte dat een  hedendaagse invulling heeft. Het is aan je groep of tak om zelf te zien welk lied het best past bij je manier van werken.

Een hedendaagse invulling

Ik beloof”, het nieuwe bewegingslied bij onze belofte.
Voor wie een hedendaagse muzikale invulling aan de belofte van zijn of haar leden wil geven.

De klassieker

De Beloftetekst

Ik ben scout/gids
Ik verken de wereld,
ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen.
Daarom beloof ik
me in te zetten voor mijn groep.
want mijn werk is ploegwerk,
en onze inzet verzet bergen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen,
hier & nu; ginds & morgen
het spel dat we spelen is niet luchtledig.
Samen willen we de wereld verdraaien

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen, in de wereld
zo hoop ik op iets meer dan wat ik zie.
Ik hoop dat wat ik doe niet voor niets is,
ik geloof dat wat we doen zin heeft,
ik beloof dat het niet om het even is.