De gouw is een verzameling van een aantal districten uit dezelfde regio. De gouwwerking is erop gericht het spel van scouting aan de basis te helpen uitbouwen. De gouw is een schakel tussen het verbond enerzijds, en de groepen en de districten anderzijds.

De overlegstructuren van de gouw

Ondersteuning voor gouwen

Ben je geholpen met deze info?