Leider draagt welp op de rug
Divider Divider Divider

Het verbond

Onze groepen kunnen rekenen op heel wat ondersteuning. De structuur die dat in goede banen leidt, noemen we het verbond.

Ongeveer 500 Vlaamse scouts- en gidsengroepen vormen de basis van de beweging. Elke groep organiseert scouting zelfstandig. De activiteiten, de planning, het beheer van financiën, lokalen en materiaal... De groepen doen het helemaal zelf. Daarbij mogen ze wel rekenen op heel wat ondersteuning, inspiratie en informatie. De structuur die dat in goede banen leidt, noemen we het verbond.

Vrijwilligers voeren de meeste taken van het verbond uit. Die vrijwilligers komen uit de districten, gouwen en ploegen. Daarnaast zijn er ook een dertigtal betaalde medewerkers: het nationaal secretariaat, onder Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.

We verdelen onze gehele vzw in 5 stukken:

  • Regionale structuren
  • Nationale structuren
  • Nationaal secretariaat
  • Hopper Winkel
  • Hopper Jeugdverblijf

Regionale structuren

Nationale structuren

Ben je geholpen met deze info?