Districten

mopje over een districtscommissaris

De eerste schakel na de groep is het district. Een district is een verzameling van een tiental groepen uit dezelfde buurt.

Elk district heeft één of meerdere districtscommissarissen (DC’s). Samen met de groepsleiding van hun district vormen ze de districtsraad.

DC's faciliteren informatie-uitwisseling tussen de groepen en treden op als eerstelijnsondersteuning voor (groeps)leiding. Ook vervullen ze enkele formele taken zoals kampkeuringen en groepsleidingsverkiezingen.

Taken van een district

Kwaliteit in groepen

Ondersteuning voor DC's

Ben je geholpen met deze info?