De districtsraad

Gidsen op de markt van Turnhout

De districtsraad is de vergadering voor alle groepsleiding uit een district. Uitwisseling en versterking van de groepen staan er centraal. Ook babbelt de groepsleiding hier over pedagogische thema's. De vergadering wordt geleid door de districtscommissaris(sen) (DC’s) en vindt minimaal zes keer per jaar plaats.

Wat doen we op de districtsraad?

 • Ervaringen uitwisselen, leren van elkaars successen en uitdagingen;
 • DC's bieden er pedagogische ondersteuning, bijvoorbeeld door een tool aan te bieden die de groepen nog niet kennen;
 • de DC's pikken problemen op bij groepen en zoeken samen naar een oplossing;
 • de voorstellen vanuit de verbonds- of gouwraad aftoetsen bij groepsleiding;
 • ook de groepsleiding zet puntjes op de agenda;
 • (kleine) vormingen en methodieken volgen;
 • verkiezings-, schorsings- en uitsluitingsprocessen bekrachtigen;
 •  …

Zo kan de districtsraad eruitzien

 1. Welkom en namenrondje
 2. Goedkeuring vorig verslag
 3. Bekrachtigingen van nieuwe groepsleiding
 4. Rondje groepen
 5. Energizer
 6. Nieuws en vragen uit ’t verbond/de gouw
 7. Thema 1 (bijvoorbeeld totemisatie)
 8. Thema 2 (bijvoorbeeld kampkeuringen)
 9. Varia van de groepen
 10. Data en volgende districtsraad

Het 'rondje groepen'

Het groepenrondje is misschien wel het belangrijkste punt van de districtsraad. Hier halen de groepen waardevolle informatie, tips en tricks uit en leren ze elkaar beter kennen.

Enkele voorbeelden:

 • De gidsenleidsters uit Mol komen niet meer overeen. Een nieuwe leidingssamenstelling maken, is om praktische redenen uitgesloten. De groepsraad vindt geen oplossing voor het probleem. Groepsleidster Sarah is radeloos en vraagt de districtsraad om advies. De vraag van Sarah is niet zo snel beantwoord. Er is geen één oplossing voor dit probleem, en hiervoor wordt de nodige tijd uitgetrokken. 
 • Jeroen wil wel eens weten of en hoe de anderen totemiseren.
 • Mira hoort van Sander dat promoacties op scholen zorgen voor veel nieuwe leden, maar Mira is er nooit in geslaagd veel leden te werven met zo'n schoolactie. Zij wil eens horen hoe Sander dat aanpakt.
 • In de groep van Vic is er nogal wat leiding die vinden dat ze te veel tijd in de scouts steken en de anderen te weinig. Op een groepsraad deed hij een spel rond tijdsinvestering in scouting. Dit maakte duidelijk waarom sommige leiding weinig tijd hebben voor scouting. Een leuk idee dat andere groepen ook eens kunnen proberen.

Ben je geholpen met deze info?